Korrupció-ellenes mintaszabályzat

1. Általános szabályok

Vállalatunk határozottan elítéli a korrupció minden formáját, és mindent megtesz annak érdekében, hogy üzleti tevékenysége során ne kerüljön sor korrupcióra. Tudjuk, hogy a korrupció aktív tevékenységgel (pl.: ajándék felajánlásával), de passzív magatartással (pl.: jogtalan előny elfogadásával) is megvalósulhat. Tisztességtelen előny vagy juttatás lehet például a készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl.: utalvány), ajándék, hitel, árengedmény, utazás, egyéni előnyök, szállás és különböző szolgáltatások. Vállalatunk munkatársai, együttműködő partnerei nem kínálhatnak fel, nem nyújthatnak, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el semmilyen előnyt vagy juttatást, amelynek célja megvesztegetés, más döntéseinek tisztességtelen befolyásolása.

Annak megállapítása során, hogy egy magatartás a korrupció tilalmába ütközik-e, az alábbiakat kell figyelembe venni:

  • CÉL: Mi az adott magatartás célja? Mások alappal gondolhatják-e úgy, hogy a magatartás célja valaki döntésének tisztességtelen befolyásolása?
  • KÖRÜLMÉNYEK: Milyen környezetben kerül sor az adott magatartásra? (Pl. kifejezetten valamilyen döntési helyzetben vagy azt megelőzően?)
  • TARTALOM: Az adott magatartás megszokottnak tekinthető-e az üzleti életben, nem képvisel-e túl nagy értéket?
  • AZ ÉRINTETT SZEMÉLY: A magatartással érintett személy milyen szerepben jár el ,pl. egy vállalati döntéshozó, kormányzati tisztviselő stb.?
  • ÁTLÁTHATÓSÁG: A magatartásnak minden eleme átlátható, nincs az érintett feleknek valamilyen titkos szándéka? Felvállalná ezt mások előtt?
  • GYAKORISÁG: Milyen rendszerességgel kerül sor a magatartásra?
  • ADÓ: Felmerül a magatartással kapcsolatban valamilyen adózási kérdés?

2. Üzleti ajándékok és figyelmességek

Mérsékelt értékű ajándékok felajánlása, átadása vagy elfogadása nem minősül korrupciónak. Készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felajánlása, átadása vagy elfogadása azonban tilos. Az ajándékot felajánló, nyújtó vagy elfogadó személy felelőssége eldönteni, hogy az ajándék megfelelő-e, illetve annak értéke alatta van-e a kijelölt értékhatárnak.

3. Rendezvények és találkozók

Az üzleti életben szokásosnak nevezhető, tisztán üzleti célú találkozók, például üzleti ebédek és más szakmai összejövetelek szervezése, illetve a rajtuk történő részvétel nem számít vesztegetésnek, feltéve, hogy a kapcsolódó költségek mérsékelt összegűek és ésszerű keretek között mozognak. Drága vagy hivalkodó találkozóra/eseményre való meghívás vagy annak elfogadása nem megengedett. A meghívást küldő/rendezvényt szervező, vagy azon részt vevő személy köteles előzetesen ellenőrizni, hogy a meghívás nem sért-e valamilyen szabályt. A szállást, utazást és más kapcsolódó költségeket minden esetben a meghívott félnek kell fizetnie.

Vállalatunk a fentiek megszegőjével szemben minden esetben, a legsúlyosabb következmények terhe mellett, a leghatározottabban fellép.